Leren van het verleden.

INVULLING GEVEN AAN HET HEDEN EN
PLANNEN MAKEN VOOR DE TOEKOMST.

Bij ons kunt u terecht voor:

Loopbaancoaching/Coaching

Als registertherapeut/coach/loopbaancoach werk ik vanuit een attitude van vertrouwen, respect, integriteit en behoud van autonomie. Ik ben gericht op ondersteuning en verandering van patronen en gedrag.

Mediation

We helpen u om echt naar elkaar te luisteren, zorgen er voor dat alles wat nodig is om de lucht te klaren op tafel komt, brengen structuur aan in het overleg, zorgen er voor dat ieder de nodige inbreng kan hebben, helpen los te komen van wat er allemaal is misgegaan en zijn gericht op de toekomst bij het zoeken naar oplossingen. Zorgvuldigheid, discretie en respect staan centraal.

Training/groepstherapie

Effectieve trainingen vinden bij ons plaats in groepsverband. Je stelt een doel en dat is ook meestal het thema van de training. Doelen stellen werkt volgens ons motiverend, zeker als je dit in een gelijkgestemde groep kunt doen. De gehanteerde methode van werken en de feedback van de groep zijn instrumenten om je kwaliteiten te vergroten.

Over ons

Wij, Marjo en Paul, staan samen voor een ruime ervaring in de paramedische- en psychosocialezorg, (interim)management, onderwijs, zorgmakelaardij (awbz/wlz/wmo/ziektekostenverzekering), mediation en coaching/loopbaancoaching
In ons werk hanteren wij als vertrekpunt de vraag van de klant, waarbij onze waarden: respect, betrokkenheid en vertrouwen, de basis vormen.

Onze missie

Leren van het verleden, invulling geven aan het heden en plannen maken voor de toekomst‘.

Het NVPA-kwaliteitskeurmerk

Therapeuten die lid zijn van de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen) voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Zij beschikken over een afgeronde HBO (NVAO geaccrediteerd) of universitaire opleiding in de menswetenschappen, een gedegen specialisatie door middel van een therapeutische vakopleiding en ruime ervaring. Zo zorgen we ervoor dat je begeleiding in vertrouwde en professionele handen is.

Psychosociale therapie van de NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

 

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen artsen en therapeuten op HBO+niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

 

Mediation certificatie

De mediators zijn gecertificeerd en beschikken over een afgeronde opleiding Mediation. Zo zorgen we ervoor dat je mediation in vertrouwde en professionele handen is.