Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen en tarieven van psychosociale therapie en coaching.

Om voor een tegemoetkoming van de kosten in aanmerking te willen komen vanuit de ziektekostenverzekering, de UWV, de Gemeente (WMO) of werkgever adviseren wij om met desbetreffende instantie zelf contact op te nemen.

Mogelijkheden:

De kosten van persoonlijke ontwikkeling, training en coaching raakt vaak de zakelijke rol of functie. Bijvoorbeeld de toenemende werkstress, burn-outpreventie, persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Jij neemt jezelf immers mee naar je werk!
In toenemende mate zijn werkgevers naast competentie-ontwikkeling gevoelig en daardoor bereid om te investeren in de ‘zachte’ kant van de mens; wie ben ik en wat wil ik? Helemaal als de doelstellingen in een offerte zakelijke effecten bevat. Wij bieden daarom de mogelijkheid van een vrijblijvend kennismakingsgesprek en gratis offerte naar de werkgever; veelal onder de noemer ‘Persoonlijke Effectiviteit’.

Je kunt als particulier rechtstreeks bij ons terecht zonder verwijzing van arts of specialist.
Gedeeltelijke vergoeding in het kader van alternatieve therapie, als het gaat over individuele consulten, is mogelijk omdat Van Wersch Mediation en Coaching, Marjo van Wersch, lid is van de beroepsvereniging NVPA en is geregistreerd bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg). Deze vallen onder de aanvullende verzekering. Je betaalt dan geen eigen risico.

IRO (Individuele Reintegratie Overeenkomst)
 Je hebt een uitkering in het kader van de ziektewet of WAO/WIA/Wajong. In het kader van re-integratie wil je coaching, therapie of behandeling. Je kunt dan bij de uitkeringsinstantie een zogenaamde IRO aanvragen. Met dat budget kun je bijvoorbeeld de Burn-out behandeling , training Persoonlijk Effectiviteit of coaching sessies volledig of gedeeltelijk financieren.

De kosten zijn voor particulieren € 75,- per uur en voor voor zakelijke klanten € 120,- per uur.

 

Tarief Mediation

De kosten bestaan voornamelijk uit het honorarium van de mediator, voor de uren die hij besteedt aan de gesprekken, het lezen van relevante stukken, het opstellen van verslagen en van overeenkomsten. In geval van gesprekken buiten kantoor komt daar een vergoeding voor reistijd en reiskosten bij. Het uurtarief bedraagt € 150,00 per uur ex 21% btw. Voor partijbegeleiding en coaching geldt een aangepast tarief.

VGZ