Mediation

Ervaart u spanningen op het werk? Overweegt u te gaan scheiden? Loopt u vast in een zakelijk conflict? Dan is mediation iets voor u.
 Met mediation kunt u zelf problemen of conflicten oplossen, en voorkomt u dat de rechter er aan te pas moet komen. Juridische gevechten bij de rechter kosten veel tijd, geld en energie. Bovendien is er bij een vonnis altijd een verliezer. Daarom heeft de vorm van conflictoplossing met twee winnaars de voorkeur: mediation. Onder leiding van een onafhankelijk mediator werkt u gezamenlijk aan een oplossing waar iedereen achter staat.

Wat is Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten met een neutrale mediator, die de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen begeleidt. Het doel is om vanuit de werkelijke belangen van de partijen te komen tot een gezamenlijke optimale besluitvorming. Dat kan soms veel beter werken dan een oplossing ‘van bovenaf’ (rechter).

Een van de voordelen is dat de relatie niet onnodig beschadigd wordt of dat men op een nette manier uit elkaar gaat. Dan kunnen alle betrokkenen tevreden zijn.

Wanneer kiest u voor Mediation

  • U wilt scheiden maar dit proces in goede harmonie doorlopen?
  • Oneens met de buren over de plaats van een hekwerk in uw tuin?
  • In conflict met uw leidinggevende over de samenwerking op uw afdeling?
  • Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen?

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid

Uitgangspunten voor mediation zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. U noch de ander kan worden gedwongen aan een mediation mee te doen. Deelnemers verbinden zich vooraf in een mediationovereenkomst tot geheimhouding. Vertrouwelijkheid is van belang om vrijuit te kunnen spreken in een besloten en veilige omgeving.

Wat doen wij, de mediators

We helpen u om echt naar elkaar te luisteren, zorgen ervoor dat alles wat nodig is om de lucht te klaren op tafel komt, we brengen structuur aan in het overleg, zorgen ervoor dat ieder de nodige inbreng kan hebben, helpen los te komen van wat er allemaal is misgegaan en zijn gericht op de toekomst en helpen u bij het zoeken naar oplossingen, zorgen voor een veilig klimaat, en leggen waar nodig afspraken vast in een tussentijdse overeenkomst of in een vaststellingsovereenkomst. Zorgvuldigheid, discretie en respect staan centraal. Een zorgvuldig mediationproces leggen we vast in een mediationovereenkomst, die u en wij vooraf ondertekenen.

 


Wat doet u, de partijen

U neemt zelf de verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen. Mediation is een spannend proces. Maar wel een proces waar u zelf mede de regie over heeft. Een proces waarin u meer inzicht krijgt in uw eigen behoeften en gevoelens, en leert luisteren naar de behoeften en gevoelens van de ander. U maakt keuzes die u stap voor stap verder brengt. U kunt de ander uitnodigen om ook positieve stappen te zetten, en constructieve bijdragen te leveren. Gezamenlijk zoekt u naar een bevredigende oplossing. Dat geldt net zo goed voor kwesties in de privésfeer als in zakelijk georiënteerde betrekkingen.

Verdere informatie over mediation kunt u vinden bij :

www.mediationnederland.nl
www.mediatorsfederatienederland.nl
www.rechtspraak.nl
www.juridischloket.nl

foto-marjo-mediation

Waarom kiezen voor ons?

0
Jaar ervaring
0
Tevreden klanten
0
Kopjes koffie