Marjo van Wersch

Ik geloof dat ieder mens veel krachten en talenten bezit. Alleen zijn ze soms onzichtbaar. Een van mijn drijfveren is dat ik mensen hun krachten en talenten weer laat ontdekken en zien. En deze kwaliteiten inzetten om hun doel te behalen.
Ik startte mijn loopbaan in de psychiatrie en verslavingszorg met als doelgroep jong-adolescenten. Hier leerde ik dat kleine stappen vooruit vaak grote stappen kunnen zijn. Voor mij was het belangrijk om mensen successen te laten boeken.
Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs, Hogeschool Zuyd, faculteit Recht. Hier ben ik als senior-communicatie-docent en coach werkzaam. Ook hier is mijn uitdaging om jonge mensen hun kwaliteiten te laten ontdekken en ontwikkelen.
Ik werk reeds enkele jaren als register therapeut, coach (NLP Master Practitioner), gecertificeerd mediator en als loopbaancoach in onze eigen praktijk.

 

 

foto-marjo-over-ons
foto-paul-van-wersch-over-ons

Paul van Wersch

Mijn hulpverleningscarrière startte ik in de (para)medische- en psychosociale zorg. Al vroeg werd mij duidelijk dat het voor mij belangrijk was dat mensen in hun waarde gelaten -, met respect behandeld Рen zonder vooroordelen bejegend moesten worden. Dit waren de leidraden in mijn verdere loopbaan. Vervolgens heb ik binnen de genoemde werkvelden managementfuncties bekleed. Ook hier golden dezelfde waarden. In organisaties ervoer ik dat de belangen van het individu vaak niet samen gingen met de belangen van de organisatie. Als mens, in de functie van leidinggevende, ervoer ik dit als een belemmering en maakte de stap naar het zelfstandig ondernemerschap in de functie van interim manager. Weer zag ik tegenstrijdige belangen van organisaties ten opzichte van individuele medewerkers en besloot de volgende stap in mijn loopbaan te maken. De afgelopen dertien jaar heb ik tot op heden als zelfstandig zorgmakelaar de belangen van awbz(wlz)-klanten vertegenwoordigd en veel voor hen mogen betekenen. Een nieuwe uitdaging, waarin alles wat ik tot dan had gedaan samenkwam, vond ik terug in mediation. Een werkvorm waarin mensen hun eigen keuzes kunnen en mogen maken en rechtdoen aan hun rechtsgevoel.